Bảng Giá Phẫu Thuật Thẩm mỹ Nâng mũi Sline, Nâng ngực nội soi, Bấm mí hàn Quốc

Bảng giá phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi

Bảng giá phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực nội soi

 Bảng giá phẫu thuật thẩm mỹ Bấm mí

 • BẤM MÍ HÀN QUỐC

  6 triệu

  HOTLINE – 0986.86.33.00
 • BẤM MÍ HÀN QUỐC VĨNH VIỄN

  8 triệu

  HOTLINE – 0986.86.33.00
 • CẮT MÍ TRÊN HOẶC DƯỚI

  6 triệu

  HOTLINE – 0986.86.33.00
 • NÂNG CHÂN MÀY

  6 triệu

  HOTLINE – 0986.86.33.00